Oprichting Development Composite Maintenance Center (DCMC)

with Geen reacties

19 november 2015

Steeds meer vliegtuigen voor burger- en militaire luchtvaart worden van composietmaterialen gebouwd. Vier toonaangevende Nederlandse partijen hebben het initiatief genomen om kennis te delen over reparatie en onderhoud van composietonderdelen. Fokker, het NLR, Airborne en de TU Delft zijn een project gestart voor de oprichting van een Development Centre for Maintenance of Composites (DCMC). Bij het NIDV-symposium in Rotterdam hebben genoemde partijen het startschot gegeven voor het DCMC, dat wordt gesteund door de Koninklijke Luchtmacht. Ze onderstrepen alle hoe belangrijk het is dat (vliegtuig)onderdelen operationeel blijven tijdens implementaties en gedurende de gehele levensduur. Het DCMC zal vernieuwingen in onderhoud, reparatie en revisie van (vliegtuig)onderdelen die van composieten zijn gemaakt, initiëren en ondersteunen. “Reparatie en onderhoud van composietonderdelen is belangrijk om het materieel van de Koninklijke Luchtmacht tijdens implementaties operationeel te houden”, aldus generaal Sander Schnitger, bevelhebber van de Luchtmacht. “Dit is opnieuw een duidelijk bewijs van het succes van het vorig jaar opgerichte Aerospace Cluster, waarin de Koninklijke Luchtmacht, het bedrijfsleven en kenniscentra door samenwerking innovatieve technologische resultaten bereiken.”

Toepassing van onderzoek
Sinds 2010 worden composietmaterialen op grote schaal gebruikt in de burgerluchtvaart (Boeing 787, Airbus A350) en militaire vliegtuigen (NH90, F-35). De desbetreffende onderdelen moeten worden onderhouden en gerepareerd. Deze markt voor onderhoud en reparatie van composietonderdelen is nieuw en zal de komende tien jaar snel groeien. Men verwacht dat de markt wereldwijd drie keer zo snel zal groeien als die van conventionele MRO-programma’s (Maintenance, Repair, Overhaul – onderhoud, reparatie en revisie), met een samengestelde jaarlijkse groei van 10,6% (bron: Lucintel). Voor succes op deze markt is het noodzakelijk dat technologie beschikbaar is, dat procedures functioneren en dat het personeel goed opgeleid en toegerust is.

Het Development Centre for Maintenance of Composites zal zich richten op het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, processen en diensten op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie van (vliegtuig)onderdelen die van composieten zijn gemaakt. Door het samenbrengen van kennis, capaciteiten en infrastructuur wordt er een brug geslagen tussen fundamenteel onderzoek in kennisinstituten en toegepaste technologie die door bedrijven wordt ontwikkeld. Projecten die door het DCMC worden beheerd of uitgevoerd, zijn gebaseerd op businesscases met klanten en hebben een Technology Readiness Level tussen 4 en 6/7.

Onderhoudscluster
Het DCMC voor kennis en innovatie zal worden gebouwd op Business Park Aviolanda, naast de luchtmachtbasis Woensdrecht. Het DCMC heeft als ambitie om een internationaal toonaangevende en onafhankelijke instantie te worden, die innovaties initieert en ondersteunt op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie van composietonderdelen. Dit doel zal worden nagestreefd door verschillende (inter)nationale innovatieprojecten te leiden en onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s uit te voeren die worden geïnitieerd door DCMC-leden.

Het DCMC wordt een samenwerkingsverband van first tier- en second tier-bedrijven, OEM’s (original equipment manufacturers) en kennisinstituten, zowel in Nederland als daarbuiten. Het centrum zal zich in eerste instantie richten op de markt van de lucht- en ruimtevaart, maar in de loop van de verdere ontwikkeling zullen er spin-offs ontstaan en zullen de activiteiten zich uitbreiden naar andere markten.