In de militaire luchtvaart heeft het luchtwapen zich ontwikkeld tot een essentieel en voorwaardenscheppend onderdeel van het totale Nederlands militair vermogen. Die ontwikkeling zet zich, gevoed door innovatieve ideeën, technologische ontwikkelingen en veranderingen in de politiek en militair-strategische omgeving, nog altijd voort. Door het intensieve (militair) gebruik van de ruimte reikt het gebruik van de derde dimensie boven het aardoppervlak ondertussen ook verder dan het hoogteplafond van vliegtuigen. Het huidige tijdperk kenmerkt zich door snelle technische ontwikkelingen in het lucht- en ruimtedomein. Het vereist dat we innovatief zijn, aandacht hebben voor blijvend ontwikkelen en voortdurend verbeteren. Samenwerking is onontbeerlijk. Het innovatief vermogen van de lucht- en ruimtevaart industrie is groot en van betekenis voor de Nederlandse economie. Het vereist van de samenleving en de politiek de bereidheid om daarin te investeren. Tegelijkertijd levert het ook veel op. Innovatie stimuleert economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Samenwerking is de kracht van het Aerospace Cluster. De kern van het cluster bestaat uit:

  • Koninklijke Luchtmacht
  • NLR-Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum
  • Fokker Technologies
  • Airbus Defence and Space Netherlands
  • TU Delft-Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Werkwijze

  • De vijf partners in het Aerospace Cluster komen door middel van Pressure Cooker-sessies tot projectthema’s.
  • Een werkgroep die bestaat uit een afvaardiging van de deelnemende partijen gaat aan de slag om het project verder in te vullen.
  • Andere bedrijven (onder meer uit de Lucht- en Ruimtevaartsector) met relevante kennis en kunde kunnen aansluiten bij de projectgroep.

Innovatie voert de boventoon evenals de bereidheid om kennis en kunde te delen. Het gaat erom dat projectthema’s concreet worden door learning by doing.

Een eerste voorbeeld van een concreet succes van het Aerospace Cluster is de oprichting van het Development Composite Maintenance Center (DCMC) door NLR, TU Delft, Fokker en Airborne.