De projecten die bijdragen aan innovaties op het gebied van militaire lucht- en ruimtevaart vloeien voort uit de innovatieagenda van de Koninklijke Luchtmacht. Afhankelijk van het onderwerp en de benodigde expertise betrekt het cluster andere partijen bij de projecten. Het resultaat is de ‘perfect match’ op het gebied van samenwerking en maximale meerwaarde voor de betrokken partijen en de lucht- en ruimtevaartindustrie als geheel. Voor de Nederlandse kenniseconomie levert de samenwerking met kennis- opleidingsinstituten en industrie grote voordelen.